Emrah AÇIKGÖZ'ün Kişisel Sahifesi.

SQL REVOKE Komutu

  • 8 yıl önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Oracle

REVOKE komutu veritabanı ve tablolar için GRANT komutu ile verilen yetkiyi kullanıcılardan geri almak için kullanılır.
REVOKE komutu yazım şekli aşağıdadır:

REVOKE yetki_adı
ON nesne_adı
FROM { kullanıcı_adı | PUBLIC | rol_adı }

yetki_adı : Geri alınacak olan erişim yetkisidir.
nesne_adı: Üzerinde yetki geri alınacak olan tablo, View, Stored Proc gibi bir veritabanı nesnesini gösterir.
kullanıcı_adı: Yetkisi geri alınacak kullanıcının adını gösterir.
PUBLIC: Bütün kullanıcılardan yetkiyi geri almak için kullanılır.
rol_adı: Bir grup için toplanan yetkileri gösterir

Aşağıdaki komut personel tablosu üzerinde SELECT komutunu kullanma yetkisini tüm kullanıcılardan geri alır:

REVOKE SELECT ON personel FROM *.*

 

Bir Yorum Yazın