Emrah AÇIKGÖZ'ün Kişisel Sahifesi.

Kullanıcı Kabul Testi (User Acceptance Testing)

Son kullanıcıya dayanan test işlemidir. Kullanıcıların, uygulamayı “kabul” etmeden önce, söz konusu uygulamanın gereksinimlerini ne ölçüde karşılayıp karşılamadığını belirleyip, özetle isteği olmuşmu sorusunun cevabının alındığı süreçtir.

Test edilen nedir? Neyin testi yapılır?

Tüm senaryoların olduğu senaryolar test edilir.
Uygulama için gerçek senaryolar yazılmıştır.

KKT Planlama
Test Case lerin tasarlanması
Test Case lerin uygulanması
Kusurların bulunması
Kusurların çözülmesi

Bu aşamalar sonrası: Hayırlı olsun 🙂