Emrah AÇIKGÖZ'ün Kişisel Sahifesi.

Oracle’da rakam(int.) olanları getir/getirme (!)

  • 3 sene önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Oracle

Selamlar,

Oracle’da kullandığınız sorgu içerisinde is null veya is not null gibi is not integer veya is integer nasıl yaparız ihtiyacı doğdu . Detaylı araştırmalar sonrasında iki yöntem ortaya çıktı sizin için uygun olanı kullabilirsiniz.

Select * from tablename 
where LENGTH(TRIM(TRANSLATE(X, ‘+-.0123456789’, ”))) is null

select  * from tablename  TRANSLATE(replace(A.CUSTOMER_ID,’0′,”),’0123456789′,’ ‘) IS NULL

faydalı olması dileği ile…

Oracle’da Mesai Saati/Günü Ayrımı Nasıl yapılır?

  • 3 sene önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Oracle

Yazdığımız sorgularda çoğunlukla ihtiyacımız olan mesai saati içi dışı ve mesai günü ayrımını kullanırken aşağıdaki kod buloğunu kullanıyorum, sizlerden gelen orjinal bir kod bulağu olursa değiştirmeye hazırım:) ;

select * from TABLE_NAME

WHERE
TO_CHAR(C.START_DT,’DAY’) IN (‘PAZARTESI’,’SALI      ‘,’ÇARŞAMBA ‘,’PERŞEMBE ‘,’CUMA     ‘)
AND SUBSTR(C.START_TM,1,2) BETWEEN 09 AND 17

PL Sql’de function oluşturma/çağırma

  • 4 sene önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Oracle

Küçük  bir örnek;

Oluşturma Şekli;

create or replace function emrah (i_id in number)
return number
is
l_salary number;
begin
select salary into _salary from salary where per_id=i_id;
return l_salary;
end;

Çağırma şekli;

select e.*,emrah(e.id) salary from employess e