Emrah AÇIKGÖZ'ün Kişisel Sahifesi.

Excel’de İngilizce Fonksiyon veya Formüllerin Türkçe İsimleri

Excel Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıklarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

İNGİLİZCE TÜRKÇE
ABS MUTLAK
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
ADDRESS ADRES
AND VE
AREAS ALANSAY
ASIN ASİN
ASINH ASİNH
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
AVEDEV ORTSAP
AVERAGE ORTALAMA
AVERAGEA ORTALAMAA
BETADIST BETADAĞ
BETAINV BETATERS
BINOMDIST BİNOMDAĞ
CALL ÇAĞIR
CEILING TAVANAYUVARLA
CELL HÜCRE
CHAR DAMGA
CHIDIST KİKAREDAĞ
CHIINV KİKARETERS
CHITEST KİKARETEST

CHOOSE ELEMAN
CLEAN TEMİZ
CODE KOD
COLUMN SÜTUN
COLUMNS SÜTUNSAY
COMBIN KOMBİNASYON
CONCATENATE BİRLEŞTİR
CONFIDENCE GÜVENİRLİK
CORREL KORELASYON
COS COS
COSH COSH
COUNT BAĞ_DEĞ_SAY
COUNTA BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY
COUNTBLANK BOŞLUKSAY
COUNTIF EĞERSAY
COVAR KOVARYANS
CRITBINOM KRİTİKBİNOM
DATE TARİH
DATEVALUE TARİHSAYISI
DAVERAGE VSEÇORT
DAY GÜN
DAYS36O GÜN36O
DB AZALANBAKİYE
DCOUNT VSEÇSAY
DCOUNTA VSEÇSAYDOLU
DDB ÇİFTAZALANBAKİYE
DEGREES DERECE
DEVSQ SAPKARE
DGET VAL
DMAX VSEÇMAK
DMIN VSEÇMİN
DOLLAR LİRA
DPRODUCT VSEÇÇARP
DSTDEV VSEÇSTDSAPMA
DSTDEVP VSEÇSTDSAPMAS
DSUM VSEÇTOPLA
DVAR VSEÇVAR
DVARP VSECVARS
ERROR.TYPE HATA.TİPİ
EVEN ÇİFT
EXACT ÖZDEŞ
EXP ÜS
EXPONDIST ÜSTELDAĞ
FACT ÇARPINIM
FDIST FDAĞ
FIND BUL
FINV FTERS
FISHER FISHER
FISHERINV FISHERTERS
FIXED SAYIDÜZENLE
FLOOR TABANAYUVARLA
FORECAST TAHMİN
FREQUENCY SIKLIK
FTEST FTEST
FV GD
GAMMADIST GAMADAĞ
GAMMAINV GAMATERS
GAMMALN GAMALN
GEOMEAN GEOORT
GETPIVOTDATA ÖZETVERİAL
GROWTH BÜYÜME
HARMEAN HARORT
HLOOKUP YATAYARA
HOUR SAAT
HYPERLINK KÖPRÜ
HYPGEOMDIST HİPERGEOMDAĞ
lF EĞER
INDEX İNDİS
INDIRECT DOLAYLI
INFO BİLGİ
INT TAMSAYI
INTERCEPT KESMENOKTASI
IPMT FAİZTUTARI
IRR İÇ_VERİM_ORANİ
ISBLANK EBOŞSA
ISERR EHATA
ISERROR EHATALIYSA
ISLOGICAL EMANTIKSALSA
ISNA EYOKSA
ISNONTEX EMETİNDEĞİLSE
ISNUMBER ESAYIYSA
ISPMT ISPMT
ISREF EREFSE
ISTEXT EMETİNSE
KURT BASIKLIK
LARGE BÜYÜK
LEFT SOLDAN
LEN UZUNLUK
LINEST DOT
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
LOGEST LOT
LOGINV LOGTERS
LOGNORMDIST LOGNORMDAĞ
LOOKUP ARA
LOWER KÜÇÜKHARF
MATCH KAÇINCI
MAX MAK
MAXA MAKA
MDETERM DETERMİNANT
MEDIAN ORTANCA
MID PARÇAAL
MIN MİN
MINA MİNA
MINUTE DAKİKA
MINVERSE DİZEY_TERS
MIRR D_İÇ_VERİM_ORANİ
MMULT DÇARP
MOD MOD
MODE ENÇOK_OLAN
MONTH AY
N S
NA YOKSAY
NEGBINOMDIST NEGBİNOMDAĞ
NORMDIST NORMDAĞ
NORMINV NORMTERS
NORMSDIST NORMSDAĞ
NORMSINV NORMSTERS
NOT DEĞİL
NOW ŞİMDİ
NPER TAKSİT_SAYISI
NPV NBD
ODD TEK
OFFSET KAYDIR
OR YADA
PEARSON PEARSON
PERCENTILE YÜZDEBİRLİK
PERCENTRANK YÜZDERANK
PERMUT PERMÜTASYON
PI
PMT DEVRESEL_ÖDEME
POISSON POİSSON
POWER KUVVET
PPMT ANA_PARA_ÖDEMESİ
PROB OLASİLİK
PRODUCT ÇARPİM
PROPER YAZİM.DUZENİ
PV BD
QUARTILE DÖRTTEBİRLİK
RADIANS RADYAN
RAND S_SAYİ_ÜRET
RANK RANK
RATE FAİZ_ORANİ
REGISTER.ID YAZMAÇ.KODU
REPLACE DEĞİŞTİR
REPT YİNELE
RIGHT SAĞDAN
ROMAN ROMEN
ROUND YUVARLA
ROUNDDOWN AŞAĞIYUVARLA
ROUNDUP YUKARIYUVARLA
ROW SATIR
ROWS SATIRSAY
RSQ RKARE
SEARCH MBUL
SECOND SANİYE
SIGN İŞARET
SIN SİN
SINH SİNH
SKEW ÇARPIKLIK
SLN DA
SLOPE EĞİM
SMALL KÜÇÜK
SQRT KAREKÖK
STANDARDIZE STANDARTLAŞTIRMA
STDEV STDSAPMA
STDEVA STDSAPMAA
STDEVP STDSAPMAS
STDEVPA STDSAPMASA
STEYX STHYX
SUBSTITUTE YERİNEKOY
SUBTOTAL ALTTOPLAM
SUM TOPLA
SUMIF ETOPLA
SUMPRODUCT TOPLA.ÇARPIM
SUMSQ TOPKARE
SUMX2MY2 TOPX2EY2
SUMX2PY2 TOPX2AY2
SUMXMY2 TOPXEY2
SYD YAT
T M
TAN TAN
TANH TANH
TDIST TDAĞ
TEXT METNEÇEVİR
TIME ZAMAN
TIMEVALUE ZAMANSAYISI
TINV TTERS
TODAY BUGÜN
TRANSPOSE DEVRİK_DÖNÜŞÜM
TREND EĞİLİM
TRIM KIRP
TRIMMEAN KIRPORTALAMA
TRUNC NSAT
TTEST TTEST
TYPE TÜR
UPPER BÜYÜKHARF
VALUE SAYIYAÇEVİR
VAR VAR
VARA VARA
VARP VARS
VARPA VARSA
VDB DAB
VLOOKUP DÜŞEYARA
WEEKDAY HAFTANINGÜNÜ
WEIBULL WEIBULL
YEAR YIL
ZTEST ZTEST
FALSE YANLIŞ
TRUE DOĞRU
  1. Megan dedi ki:

    Hi, very nice website!
    ——————————————————

Bir Yorum Yazın