Emrah AÇIKGÖZ'ün Kişisel Sahifesi.

PL Sql’de function oluşturma/çağırma

  • 8 yıl önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Oracle

Küçük  bir örnek;

Oluşturma Şekli;

create or replace function emrah (i_id in number)
return number
is
l_salary number;
begin
select salary into _salary from salary where per_id=i_id;
return l_salary;
end;

Çağırma şekli;

select e.*,emrah(e.id) salary from employess e

PL Sql / Declare,Begin döngüsü…

  • 9 yıl önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Oracle

Sizde bir değişlen belirleyerek , değişkene göre günceleme silme işlemi yapabilirsiniz , Örnek :
Öncesi:
SELECT * FROM MAASLAR3
ONCESI_PL
Maaşına % 40 zam yapmak istersek;

DECLARE
zam_miktari NUMBER := 0.4;
SICILIM CHAR(6) := ‘XXXX’;
BEGIN
update MAASLAR3
SET MAAS = MAAS * (1 + zam_miktari);
END;

Sonrası : 
SELECT * FROM MAASLAR3
sonrası_PL