Emrah AÇIKGÖZ'ün Kişisel Sahifesi.

SQL GRANT Yetkisi

 • 8 yıl önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Oracle

GRANT yetki_adı
ON nesne_adı
TO { kullanıcı_adı | PUBLIC | rol_adı }

[WITH GRANT OPTION]

yetki_adı : Kullanıcılara verilecek olan erişim yetkisidir. ALL, SELECT, INSERT, UPDATE.
nesne_adı: Üzerinde yetki verilecek tablo, View, Stored Proc gibi bir veritabanı nesnesini gösterir.
kullanıcı_adı: Yetki verilecek kullanıcının adını gösterir.
PUBLIC: Bütün kullanıcılara yetki vermek için kullanılır.
rol_adı: Bir grup için toplanan yetkileri gösterir.

Aşağıdaki komut personel tablosu üzerinde SELECT komutunu kullanma yetkisini, diğer kullanıcılara da aynı yetkiyi verebilecek şekilde, Ahmet adlı kullanıcıya verir:

GRANT SELECT ON personel TO Ahmet WITH GRANT OPTION

Oracle’da substr – Bölümü / karakteri ayırmak

 • 9 yıl önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Oracle

SUBSTR sayesinde herhangi bir alanın baştan, sondan veya ortadan istediğimiz karakterleri almamız mümkün;

Örnek;

SELECT (SUBSTR(CRITERION,0,INSTR(CRITERION,’:’)-1)) from dual

bu işlev sayesinde ‘:’ dan önceki değerleri alır.

ÖNCESI SONRASI
Tanima Sekli KartNo : 45*** Tanima Sekli KartNo
Tanima Sekli Kimlik No : 28***  Tanima Sekli Kimlik No
Tanima Sekli Telefon: 0543*** Tanima Sekli Telefon
Tanima Sekli Telefon: 0507*** Tanima Sekli Telefon

Toad auto Replace

 • 9 yıl önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Oracle

Toad kullanımı sırasında, sql query yazarken çoğu zaman benzer select cümleleri yazıyoruz. Mesela, select * from xxx  cümlesi en sık kullanılan cümlelerden bir tanesidir. İşte bu select’leri her seferinde tamamını yazmak yerine ilk bir yada iki harf(isteğe bağlı) yazarak gerisini otomatik tamamlayabiliriz.

Bunun için, Toad’da View -> Toad Option tıklıyoruz. Açılan yeni pencerede, Editor -> Behavior tıklıyoruz. Burda, sağ tarafta Auto Replace butonu görünür. Oraya tıkladığızda karşımıza liste çıkıyor. Burda yeni bir tane ekleyerek mesela se için, “select * from”  tanımlayabilirsiniz.. işlemi bitirdikten sonra, denemek için, sql editörde  se yazıp tab veya space tuşuna bastığımız zaman select * from çıkar..

toad_replace

 

Örnek :

emrah ->Enter;

select /*+ parallel (4) full(c) full(h) full(k) use_hash(c t)*/ * from

Oracle’da Tekrarlanan Kayıtları silmek

 • 9 yıl önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Oracle

Oracle tablomuzda tekrar eden kayıtların silinmesi için aşağıdaki gibi bir kod yazmamız yeterli olacaktır.

Tablomuz 
ID ADI SOYADI
1 Ercan Mustafa
2 Ercan Mustafa
3 Kemal Ay
4 Hakan Yıldız
5 Enes Ak

DELETE FROM tablomuz tb
WHERE tb.rowid > ( SELECT MIN(tb2.rowid) FROM tablomuz tb2 WHERE tb.ID = tb2.ID)

Komuttan sonraki Tablomuz
ID ADI SOYADI
1 Ercan Mustafa
2 Kemal Ay
3 Hakan Yıldız
4 Enes Ak