Emrah AÇIKGÖZ'ün Kişisel Sahifesi.

Sql Tarih Sorgusu ve Datetime Convert Format_2

  • 9 yıl önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Oracle

SQL DATETIME CONVERT MODELLERİ

SELECT convert(varchar, getdate(), 1)   — mm/dd/yy

SELECT convert(varchar, getdate(), 2)   — yy.mm.dd

SELECT convert(varchar, getdate(), 3)   — dd/mm/yy

SELECT convert(varchar, getdate(), 4)   — dd.mm.yy

SELECT convert(varchar, getdate(), 5)   — dd-mm-yy

SELECT convert(varchar, getdate(), 6)   — dd mon yy

SELECT convert(varchar, getdate(), 7)   — mon dd, yy

SELECT convert(varchar, getdate(), 8)   — hh:mm:ss

SELECT convert(varchar, getdate(), 9)   — mon dd yyyy hh:mm:ss:mmmAM (or PM)

SELECT convert(varchar, getdate(), 10)  — mm-dd-yy

SELECT convert(varchar, getdate(), 11)  — yy/mm/dd

SELECT convert(varchar, getdate(), 12)  — yymmdd

SELECT convert(varchar, getdate(), 13)  — dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm

SELECT convert(varchar, getdate(), 14)  — hh:mm:ss:mmm(24h)

SELECT convert(varchar, getdate(), 20)  — yyyy-mm-dd hh:mm:ss(24h)

SELECT convert(varchar, getdate(), 21)  — yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm

SELECT convert(varchar, getdate(), 22)  — mm/dd/yy hh:mm:ss AM (or PM)

SELECT convert(varchar, getdate(), 23)  — yyyy-mm-dd

SELECT convert(varchar, getdate(), 24)  — hh:mm:ss

SELECT convert(varchar, getdate(), 25)  — yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm

insert İçerisinde Select Kullanmak

  • 9 yıl önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Oracle

Insert into Users(UserName, UserPassword)
[Select  UserName, UserPassword from kisiler)

şeklinde kullanabilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken Insert içerisindeki ‘values’ ifadesinin yukarıda bulunmaması ve ’123′ ifadesinin Employees tablosundan gelmese bile Select içerisinde kullanılmasıdır. Aynı zamanda ‘as’ ifadesi ile isimlendirmekte gerekmekte.

Faydalı olması dileği ile…