Emrah AÇIKGÖZ'ün Kişisel Sahifesi.

PL Sql’de function oluşturma/çağırma

  • 8 yıl önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Oracle

Küçük  bir örnek;

Oluşturma Şekli;

create or replace function emrah (i_id in number)
return number
is
l_salary number;
begin
select salary into _salary from salary where per_id=i_id;
return l_salary;
end;

Çağırma şekli;

select e.*,emrah(e.id) salary from employess e

Bir Yorum Yazın