Emrah AÇIKGÖZ'ün Kişisel Sahifesi.

Veri Madenciliği – Data mining

Veri madenciliği” daha önceden bilinmeyen, geçerli ve uygulanabilir bilgilerin geniş veritabanlarından elde edilmesi ve bu bilgilerin işletme kararları verirken kullanılmasıdır.

Burada altının çizilmesi gereken noktalardan birincisi elde edilecek bilginin ‘önceden bilinmeyen’ olmasıdır. Veri madenciliği sonunda ulaşılacak bilginin önceden bilinmiyor olmasından kasıt, elde edilecek sonucun tahmin edilmemesi anlamını taşımaktadır. Zaten tahmin edilebilen, beklenen sonuçlar için veri madenciliği kullanmak pek de ekonomik olmayacaktır.  Ayrıca veri madenciliği tahmin edilen, öngörülen ya da başka yöntemlerle çıkarılmış sonuçların ispatını yapmak üzere kullanılacak bir araç da değildir. Ayrıca, veri madenciliği daha önce hiç akla gelmemiş, düşünülmemiş sonuçları önümüze koymasıyla diğer yöntemlerden farklılık gösterir.

Veri Madenciliğinin Uygulama Alanları

Veri madenciliği bankacılık, pazarlama, sigortacılık, sağlık gibi değişik alanlarda uygulanmaktadır. Veri madenciliğinin kullanılmasında sektör farkı gözetilmemekle beraber, geniş veri ambarlarının oluşturulmasına olanak veren, perakende satış, sigortacılık, sağlık, gibi alanlarda kullanılması daha yaygın ve daha doğrudur. Veri madencilliğinin uygulama alanlarından bazıları şunlardır.

 • Müşterilerin satın alma örüntülerinin belirlenmesi:
 • Müşterilerin demografik özellikleri arasındaki bağlantıların bulunması:
 • Posta (Mailing) ve SMS kampanyalarında cevap verme oranının arttırılması:
 • Mevcut müşterilerin elde tutulması, yeni müşterilerin kazanılması.
 • Pazar sepeti analizi (Market Basket Analysis).
 • Müşteri ilişkileri yönetimi (Customer Relationship Management).
 • Müşteri değerlendirme (Customer Value Analysis).
 • Satış tahmini (Sales Forecasting).
 • Çapraz satış.
 • Kredi kartı dolandırıcılığı.
 • İnternet işlemleri, e-nakit dolandırıcılığı.
 • Sigorta dolandırıcılığı.
 • Karapara Trafiğinin belirlenmesi.
 • Bilgisayar sistemleri ve bilgisayar ağlarına girme.
 • Telefon dolandırıcılığı.
 • Üyelik abonelik dolandırıcılığı.
 • Sinyal İşleme: Telefon hatlarındaki parazitlenmeden dolayı oluşacak kayıpları ve buna bağlı olarak konuşmada ortaya çıkan gürültüyü yok etme..
 • Tıp: Bazı hastalıkların tanısının konmasında karar destek sistemi olarak ya da bazı tedavilerin hastaya özgü planlanması için.
 • Spor: Futbol ve Basketbol’da rakip taktiklerini belirli durumlara bağlı kalacak şekilde çözümlemek için.“alıntıdır”

Bir Yorum Yazın