Emrah AÇIKGÖZ'ün Kişisel Sahifesi.

Sql Tarih Sorgusu ve Datetime Convert Format_1

  • 9 yıl önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Oracle

SQL DATETIME CONVERT MODELLERİ

SELECT convert(varchar, getdate(), 101) — mm/dd/yyyy – 10/02/2010

SELECT convert(varchar, getdate(), 102) — yyyy.mm.dd – 2010.10.02

SELECT convert(varchar, getdate(), 103) — dd/mm/yyyy

SELECT convert(varchar, getdate(), 104) — dd.mm.yyyy

SELECT convert(varchar, getdate(), 105) — dd-mm-yyyy

SELECT convert(varchar, getdate(), 106) — dd mon yyyy

SELECT convert(varchar, getdate(), 107) — mon dd, yyyy

SELECT convert(varchar, getdate(), 108) — hh:mm:ss

SELECT convert(varchar, getdate(), 109) — mon dd yyyy hh:mm:ss:mmmAM (or PM)

SELECT convert(varchar, getdate(), 110) — mm-dd-yyyy

SELECT convert(varchar, getdate(), 111) — yyyy/mm/dd

— yyyymmdd – ISO date format – international standard – works with any language setting

SELECT convert(varchar, getdate(), 112) — yyyymmdd

SELECT convert(varchar, getdate(), 113) — dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm

SELECT convert(varchar, getdate(), 114) — hh:mm:ss:mmm(24h)

SELECT convert(varchar, getdate(), 120) — yyyy-mm-dd hh:mm:ss(24h)

SELECT convert(varchar, getdate(), 121) — yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm

SELECT convert(varchar, getdate(), 126) — yyyy-mm-ddThh:mm:ss.mmm

— Without century (YY) date / datetime conversion – there are exceptions!

SELECT convert(varchar, getdate(), 0)   — mon dd yyyy hh:mmAM (or PM)

Bir Yorum Yazın