Emrah AÇIKGÖZ'ün Kişisel Sahifesi.

Sql Tarih Sorgusu ve Datetime Convert Format_2

  • 8 yıl önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Oracle

SQL DATETIME CONVERT MODELLERİ

SELECT convert(varchar, getdate(), 1)   — mm/dd/yy

SELECT convert(varchar, getdate(), 2)   — yy.mm.dd

SELECT convert(varchar, getdate(), 3)   — dd/mm/yy

SELECT convert(varchar, getdate(), 4)   — dd.mm.yy

SELECT convert(varchar, getdate(), 5)   — dd-mm-yy

SELECT convert(varchar, getdate(), 6)   — dd mon yy

SELECT convert(varchar, getdate(), 7)   — mon dd, yy

SELECT convert(varchar, getdate(), 8)   — hh:mm:ss

SELECT convert(varchar, getdate(), 9)   — mon dd yyyy hh:mm:ss:mmmAM (or PM)

SELECT convert(varchar, getdate(), 10)  — mm-dd-yy

SELECT convert(varchar, getdate(), 11)  — yy/mm/dd

SELECT convert(varchar, getdate(), 12)  — yymmdd

SELECT convert(varchar, getdate(), 13)  — dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm

SELECT convert(varchar, getdate(), 14)  — hh:mm:ss:mmm(24h)

SELECT convert(varchar, getdate(), 20)  — yyyy-mm-dd hh:mm:ss(24h)

SELECT convert(varchar, getdate(), 21)  — yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm

SELECT convert(varchar, getdate(), 22)  — mm/dd/yy hh:mm:ss AM (or PM)

SELECT convert(varchar, getdate(), 23)  — yyyy-mm-dd

SELECT convert(varchar, getdate(), 24)  — hh:mm:ss

SELECT convert(varchar, getdate(), 25)  — yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm

Bir Yorum Yazın