Emrah AÇIKGÖZ'ün Kişisel Sahifesi.

SQL GRANT Yetkisi

  • 9 yıl önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Oracle

GRANT yetki_adı
ON nesne_adı
TO { kullanıcı_adı | PUBLIC | rol_adı }

[WITH GRANT OPTION]

yetki_adı : Kullanıcılara verilecek olan erişim yetkisidir. ALL, SELECT, INSERT, UPDATE.
nesne_adı: Üzerinde yetki verilecek tablo, View, Stored Proc gibi bir veritabanı nesnesini gösterir.
kullanıcı_adı: Yetki verilecek kullanıcının adını gösterir.
PUBLIC: Bütün kullanıcılara yetki vermek için kullanılır.
rol_adı: Bir grup için toplanan yetkileri gösterir.

Aşağıdaki komut personel tablosu üzerinde SELECT komutunu kullanma yetkisini, diğer kullanıcılara da aynı yetkiyi verebilecek şekilde, Ahmet adlı kullanıcıya verir:

GRANT SELECT ON personel TO Ahmet WITH GRANT OPTION

Bir Yorum Yazın