Emrah AÇIKGÖZ'ün Kişisel Sahifesi.

PL SQL – Ay,Çeyrek, Yıl Başı/Sonu Bulunması

  • 7 yıl önce, Emrah tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Oracle

SELECT sysdate as su_an, –şu an
trunc(sysdate,’Q’) as ceyrek_basi, –çeyrek başı
add_months(trunc(sysdate,’Q’),-3) as onceki_ceyrek_basi, –önceki çeyreğin başı
add_months(trunc(sysdate,’Q’),+3) as sonraki_ceyrek_basi, –sonraki çeyreğin başı
add_months(trunc(sysdate,’Q’),+3)-1 as ceyrek_son_gunu, –çeyrek sonu
trunc(sysdate,’Q’)-1 as onceki_ceyrek_son_gun –önceki çeyrek son gün
FROM sys.DUAL;